Koleksi Soalan Kenegaraan/Pengajian Malaysia

 

1. Antara peranan kewujudan Perlembagaan kepada sesebuah negara adalah

 

        i.            Mewujudkan pemerintahan yang adil

 

      ii.            Membahagikan kuasa kepada pemerintah dan rakyat

 

    iii.            Sumber rujukan undang-undang

 

    iv.            Untuk menjaga kedaulatan negara

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

2. Perlembagaan adalah lambang bahawa negara Malaysia adalah negara yang mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI

 

 

A. Malaysia sebuah Persekutuan

 

B. Agama Islam agama rasmi

 

C. Malaysia pernah dijajah

 

D. Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen

 

Jawapan: C

 

 

3. Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah

 

– Pertahanan

 

– Keselamatan Dalam Negeri

 

– Kewarganegaraan  

 

Perkara-perkara di atas adalah terletak di bawah senarai

 

 

A. Kuasa Persekutuan

 

B. Kuasa Negeri

 

C. Kuasa Bersama

 

D. Perdana Menteri

 

Jawapan: A

 

 

4. Undang-undang diri dan keluarga Islam adalah terletak di bawah kuasa

 

 

A. Kuasa Persekutuan

 

B. Kuasa Negeri

 

C. Kuasa Bersama

 

D. Majlis Raja-raja

 

Jawapan: B

 

 

5. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada

 

 

A. Bahasa Melayu bahasa rasmi negara

 

B. Kepentingan bahasa Melayu

 

C. Bahasa Melayu bahasa orang Melayu

 

D. Orang bukan Melayu juga boleh menggunakan bahasa Melayu

 

Jawapan: A

 

 

6. Sekiranya seseorang ditahan kerana cuba menggunakan isu bahasa ia boleh dikenakan tindakan di bawah

 

 

A. Akta Keselamatan Dalam Negeri

 

B. Akta Hasutan 1948

 

C. Akta Dadah Berbahaya

 

D. Akta Jenayah

 

Jawapan: B

 

7. Majlis Raja-raja Melayu pada zaman penjajahan British dikenali sebagai

 

A. DURBAR

 

B. Majlis Mesyuarat

 

C. Legislatif Council

 

D. Mesyuarat Raja-raja

 

Jawapan: A

 

 

8. Perlantikan YDPA adalah dilakukan oleh

 

 

A. Majlis Raja-raja

 

B. Majlis Perundangan Persekutuan

 

C. Perdana Menteri

 

D. Mahkamah Agung

 

Jawapan: A

 

 

9. Berikut merupakan kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja

 

 

i. Melantik YDPA

 

ii. Dianggotai oleh 9 Raja-raja Melayu dan 4 Yang Dipertua

 

iii. Setiausaha Majlis Mesyuarat Raja-raja adalah Penyimpan Mohor Besar Raja-raja

 

iv. Melantik Perdana Menteri

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: B

 

 

10. Berikut merupakan kuasa budi bicara Majlis Raja-raja KECUALI

 

 

A. Memilih YDPA dan Timbalan YDPA

 

B. Memperkenan atau tidak memperkenankan apa-apa undang berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu.

 

C. Membubarkan Parlimen

 

D. Bersetuju atau tidak bersetuju mengenai apa-apa perkara berkaitan agama Islam

 

Jawapan: C

 

 

11. Kewarganegaraan Tanah Melayu boleh didapati melalui cara-cara berikut

 

 

i. Kuatkuasa Undang-undang

 

ii. Pendaftaran

 

iii.Percantuman Wilayah

 

iv. Naturalisasi

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

12. Seseorang itu boleh dilucutkan kewarganegaraannya berdasarkan kepada perkara berikut KECUALI

 

 

A. Melucutkan sendiri kewarganegaraannya

 

B. Menderhaka kepada raja dan negara

 

C. Bermastautin di negara asing melebihi 5 tahun secara berterusan tanpa mendaftar dengan Pejabat Konsul Kerajaan

 

D. Dibuang daerah

 

Jawapan: D

 

 

13. Orang Melayu mendapat hak istimewa dalam perkara-perkara berikut iaitu

 

i Perkhidmatan Awam

 

ii. Ekonomi

 

iii. Pendidikan

 

iv. Kemasukan ke kolej swasta

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: B
14. Pilih kenyataan yang SALAH mengenai YDPA

 

 

A.    Bertindak sebagai Ketua Negara

 

B.     Melantik Perdana Menteri

 

C.     Membubarkan Parlimen

 

D.    Mengisythiharkan hari raya

 

Jawapan: D

 

15. Badan Eksekutif di peringkat negeri terdiri daripada

 

i. Sultan

 

ii. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO)

 

iii. Menteri Besar

 

iv. Timbalan Perdana Menteri

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: B

 

16. Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah

 

– Bahagian

 

– Daerah

 

– Daerah Kecil

 

– Kampung

 

 

Struktur pentadbiran di atas merujuk kepada struktur pentadbiran negeri

 

A.    Sabah

 

B.     Sarawak

 

C.     Terengganu

 

D.    Kelantan

 

Jawapan: B

 

17. Badan perundangan di peringkat Persekutuan terdiri daripada berikut KECUALI

 

A.    Parlimen

 

B.     Dewan Negara

 

C.     Dewan Rakyat

 

D.    Majlis Mesyuarat Kerajaan

 

Jawapan: D

 

 

18. Seorang ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan apabila

 

 

i. Tidak siuman

 

ii. Muflis

 

iii. Memperolehi kewarganegaraan asing

 

iv. Memegang jawatan bergaji

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

19. Mahkamah Persekutuan di Malaysia merangkumi

 

A.    Mahkamah Atasan

 

B.     Mahkamah Rendah

 

C.     Mahkamah Khas

 

D.    Mahkamah Agung

 

Jawapan: D

 

 

20.  Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah     

 

 

Mahkamah Tentera

 

 

Mahkamah Perusahaan

 

 

Mahkamah Buruh

 

 

Mahkamah Khas Raja-raja

 

 

Mahkamah-mahkamah di atas terkandung di bawah mahkamah

 

A.    Mahkamah Atasan

 

B.     Mahkamah Rendah

 

C.     Mahkamah Khas

 

D.    Mahkamah Juvana

 

Jawapan: C

 

 

21. Apakah mahkamah yang paling tinggi di Malaysia

 

A.    Mahkamah Agung

 

B.     Mahkamah Rayuan

 

C.     Mahkamah Khas

 

D.    Mahkamah Tinggi

 

Jawapan: A

 

 

22. Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah

 

– Untuk mengadili umat Islam.

 

– Membicarakan kes-kes sivil dan jenayah.

 

– Kes sivil, nafkah dan tanggungan perkahwinan, perceraian, wasiat, wakaf, pembahagian harta dan sebagainya.

 

– Kes jenayah–berjudi, zina, tidak berpuasa, ajaran sesat, berkhalwat, penderaan terhadap isteri atau anak, minum minuman keras dan tidak menunaikan zakat serta fitrah

 

Ciri-ciri mahkamah di atas berkaitan dengan mahkamah

 

A.    Mahkamah Khas

 

B.     Mahkamah Syariah

 

C.     Mahkamah Tinggi

 

D.    Mahkamah Rayuan

 

Jawapan: B

 

23. Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah

 

– Membicarakan kes jenayah dan sivil.

 

– Kes sivil melibatkan nilai yang tidak melebihi RM25,000.

 

– Kes jenayah – membicarakan apa juga jenis kesalahan jenayah, kecuali menjatuhkan hukuman mati.

 

 

Ciri-ciri mahkamah di atas berkaitan dengan mahkamah

 

A.    Mahkamah Khas

 

B.     Mahkamah Syariah

 

C.     Mahkamah Tinggi

 

D.    Mahkamah Sesyen

 

Jawapan: D
24. ”Semasa pemerintahan _______X_______dasar luar Malaysia lebih bercorak pro-Barat dan antikomunis.”

 

X di atas merujuk kepada

 

A.    Tunku Abdul Rahman

 

B.     Tun Razak

 

C.     Tun Hussein Onn

 

D.    Tun Dr. Mahathir

 

Jawapan: A

 

 

25. Sejak dari zaman awal lagi Malaysia telah mengadakan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara berikut KECUALI

 

A. China

 

B. Israel

 

C. India

 

D. Arab

 

Jawapan: B

 

 

26. Berikut merupakan antara faktor mengapa perlu diadakan hubungan atau kerjasama antarabangsa

 

        i.                        Keselamatan

 

      ii.                        Kerjasama Perdagangan

 

    iii.                        Demografi

 

    iv.                        Ekonomi

 

A. i dan ii

 

B. i, ii dan iv

 

C. ii, iii dan iv

 

D. Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

27. Kementerian manakah yang bertanggungjawab menjalankan hubungan luar Malaysia

 

A.    Kementerian Luar Negeri

 

B.     Kementerian Perdaganagan dan Perusahaan

 

C.     Jabatan Perdana Menteri

 

D.    Kementerian Luar Bandar

 

Jawapan: A

 

 

28. Negara-negara yang menganggotai ASEAN adalah

 

i. Singapura

 

ii. Thailand

 

iii. Filipina

 

iv. Myanmar

 

 

A. i dan ii

 

B. i, ii dan iv

 

C. ii, iii dan iv

 

D. Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

29.       ZOPFAN

 

            SEANWWFZ

 

 

Konsep-konsep di atas ada kaitan dengan

 

A. PBB

 

B. OIC

 

C. ASEAN

 

D. KOMANWEL

 

Jawapan: C

 

 

30. ”Bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang.”

 

 

Objektif di atas ada kaitannya dengan pertubuhan

 

A. ASEAN

 

B. OIC

 

C. NAM

 

D. EU

 

Jawapan: B

 

 

31. Salah satu prinsip Malaysia dalam dasar luar Malaysia  ialah menyelesaikan masalah menerusi rundingan. Ini bermakna

 

 

i. Malaysia mengamalkan prinsip berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi

 

ii. Mengadakan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara yang sudi bekerjasama dengan Malaysia

 

iii. Malaysia memilih pendekatan menyelesaikan masalah dengan negara lain melalui perundingan.

 

iv. Abaikan negara yang tidak mahu bekerjasama

 

 

A. i dan ii

 

B. i, ii dan iii

 

C. ii, iii dan iv

 

D. Semua di atas

 

Jawapan: B

 

 

32. Berikut merupakan perkara yang sering menimbulkan salah faham antara hubungan Malaysia dan Indonesia KECUALI

 

 

A. Pekerja asing Indonesia

 

B. Sempadan darat

 

C. Maritim

 

D. Bahasa

 

Jawapan: D

 

 

 

33. Malaysia pernah mengalami krisis dengan negara-negara berikut KECUALI

 

 

A. Singapura

 

B. Indonesia

 

C. Kalimantan

 

D. Filipina

 

Jawapan: C

 

 

 

 

34. Krisis yang pernah membabitkan hubungan Malaysia dan Singapura adalah

 

i. Harga air

 

ii. Perebutan Pulau Batu Putih

 

iii. Pengeluaran Singapura daripada Persekutuan Malaysia

 

iv. Buruh Asing

 

 

A. i dan ii

 

B. i, ii dan iii

 

C. ii, iii dan iv

 

D. Semua di atas

 

Jawapan: B

 

35. Malayan Union 1946 mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI

 

 

A. Kuasa raja-raja Melayu dikekalkan

 

B. Diketuai oleh Gabenor Inggeris

 

C. Pengenalan kerakyatan Jus Soli

 

D. Merangkumi 9 buah negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka

 

 

Jawapan: A

 

 

36. Salah satu faktor yang menyebabkan orang Melayu menentang Malayan Union adalah disebabkan oleh pengenalan kerakyatan Jus Soli. Maksud Jus Soli adalah

 

        i.            Sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas dan telah tinggal di Tanah Melayu selama 10 tahun daripada 15 layak mendapat kerakyatan

 

      ii.            Sesiapa yang lahir selepas Malayan Union akan mendapat kerakyatan Tanah Melayu

 

    iii.            Semua rakyat British boleh menjadi warganegara

 

    iv.            Orang yang kedua-dua ibu bapanya rakyat British

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: A

 

 

37. Pegawai British yang bertanggungjawab memperkenalkan Malayan Union adalah

 

A.    Frank Sweetenham

 

B.     Mac Michael

 

C.     Andrew Clarke

 

D.    W.W.Duff

 

Jawapan: B

 

 

38. Salah satu kesan hasil daripada pengenalan Malayan Union adalah penubuhan UMNO. Pengasas parti UMNO pada masa ini adalah

 

A.    Tunku Abdul Rahman

 

B.     Tun Abdul Razak

 

C.     Dato Onn Jaafar

 

D.    Dr. Burhanuddin

 

Jawapan: C

 

 

39. Rundingan Baling telah dihadiri oleh Tunku Abdul Rahman, Chin Peng, Rashid Maidin, David Marshall dan individu X. Siapakah individu X tersebut

 

A.    Chen Ten

 

B.     Tan Cheng Lock

 

C.     Ng Heng

 

D.    Too Joon Hing

 

Jawapan: B

 

 

40. Penubuhan Malaysia pada 16 September 1965 mengandungi negara berikut iaitu

 

        i.            Tanah Melayu

 

      ii.            Singapura

 

    iii.            Sabah

 

    iv.            Sarawak

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

41. Merujuk kepada penubuhan Malaysia pada September 1963, manakah di antara berikut merupakan antara permintaan Brunei sekiranya ia dimasukkan ke dalam Persekutuan Malaysia?

 

        i.            Brunei diberi sekurang-kurangnya sepuluh kerusi Parlimen

 

      ii.            Dibenarkan terus menguasai hasil minyak;

 

    iii.            Memegang autonomi kewangan pada peringkat awal

 

    iv.            Kekananan bagindada dalam Majlis Raja-Raja dikira daripada baginda menjadi Sultan

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

42. Salah satu objektif penubuhan Malaysia adalah untuk membebaskan beberapa buah negara yang masih berada di bawah penjajahan British. Apakah negeri tersebut?

 

i. Sabah

 

ii. Sarawak

 

iii. Brunei

 

iv. Singapura

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: A

 

 

43. Dalam pilihanraya 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan ini disebabkan oleh

 

i. Ia dianggotai oleh ketiga-tiga kaum terbesar

 

ii. Mendapat sokongan daripada pelbagai lapisan kaum dan agama

 

iii. Memperjuangkan pembangunan masyarakat dalam manifesto

 

iv. Sikap pemimpin yang mudah mesra

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: A

 

 

 

 

44. Rundingan Baling pada tahun 1955 gagal kerana

 

A. Chin Peng atau PKM tidak mahu mengadakan gencatan senjata dan mahu kekal wujud sebagai sebuah parti yang sah.

 

B. Ada ahli yang tidak hadir

 

C. Tiada wakil British yang hadir

 

D. Chin Peng enggan berundur

 

Jawapan: A

 

 

45. A.M. Azhari mempunyai agenda sendiri apabila menentang Penubuhan Malaysia 1963. Ini kerana beliau berhasrat untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Darawak dalam satu pertubuhan yang dinamakan

 

 

A. Kalimantan Utara

 

B. Persatuan Asia Tenggara

 

C. Kalimantan Selatan

 

D. Malaysian Malaysia

 

Jawapan: A

 

 

46. Soalan berikut berdasarkan kenyataan di bawah

 

“Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi memperjelaskan kesangsian Sabah dan Sarawak terhadap penubuhan Malaysia.”

 

 

Kenyataan di atas berkaitan dengan salah satu jawatankuasa yang ditubuhkan bagi menjelaskan kepada penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia. Apakah jawatankuasa tersebut?

 

A. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan

 

B. Jawatankuasa Antara Kerajaan

 

C. Suruhanjaya Cobbold

 

D. Jawatankuasa Kabinet

 

 

Jawapan: A

 

 

47. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Suruhanjaya Cobbold

 

i. Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.

 

ii. Ia dipengerusikan oleh Lord Cobbold

 

iii. Lebih 70 peratus penduduk dua buah negeri tersebut bersetuju.

 

iv. Mendapat tajaan daripada pemerintah

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     i, ii dan iii

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: C

 

 

48. Suruhanjaya Reid dianggotai oleh Lord Reid, Sir William McKell, Tuan B. Malik dan individu X. Siapakah X tersebut?

 

A. Sir Ivor Jennings

 

B. Sir Andrew Clarke

 

C. Sir Lord Landsdowne

 

D. Tunku Abdul Rahman

 

Jawapan: A

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s