Koleksi Soalan Hubungan Etnik (Untuk IPTA & IPTS)

he
1. Ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia menurut J.S. Furnivall adalah

 

                                i.            Terdapat pelbagai bangsa, ras dan etnik

 

                              ii.            Mereka hidup bersama tetapi tidak bercampur atau tidak bersatu

 

                            iii.            Terpisah disebabkan unit politik yang berbeza

 

                            iv.            Setiap bangsa mempunyai agama, bahasa, kebudayaan yang tersendiri

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iii

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

 

2. Apakah faktor yang telah menyebabkan wujudnya masyarakat pelbagai bangsa di negara ini?

 

 

A.    Imperialisma

 

B.     Kolonialisma

 

C.     Kapitalisma

 

D.    Federalisma

 

Jawapan: B

 

 

3. Manakah perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang bersangkut paut dengan perpaduan dan hubungan etnik

 

                                                        i.            Agama Islam agama rasmi negara

 

                                                      ii.            Bahasa Melayu bahasa rasmi negara

 

                                                    iii.            Hak istimewa orang Melayu

 

                                                    iv.            Politik

 

A.  i dan ii

 

B.  i, ii dan iii

 

C.  ii, iii dan iv

 

D.  Semua di atas

 

Jawapan: C

 

 

4. Agama Islam agama rasmi negara. Walau bagaimanapun, agama-agama lain juga diberi kebebasan untuk diamalkan dengan aman dan tenteram. Kenyataan ini merujuk kepada ________ Perlembagaan Persekutuan.

 

A.    Perkara 150

 

B.     Perkara 151

 

C.     Perkara 152

 

D.    Perkara 153

 

Jawapan: B

 

 

5. Dari segi budaya, masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka telah mengalami proses _________ dengan masyarakat tempatan.

 

A.    Asimilasi

 

B.     Amalgamasi

 

C.     Naturalisasi

 

D.    Integrasi

 

Jawapan: A

 

 

6. Menurut ajaran Islam, tujuan utama manusia diciptakan berbangsa-bangsa adalah

 

A.    Untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain

 

B.     Mencari apakah kelemahan bangsa lain

 

C.     Membentuk ukuwah

 

D.    Berbaik-baik di antara satu sama lain

 

Jawapan: A

 

 

7. Kesan kedatangan bangsa asing ke negara ini adalah seperti berikut KECUALI

 

A.    Sekolah pelbagai aliran

 

B.     Bahasa yang berlainan

 

C.     Pertumbuhan pekan-pekan kecil

 

D.    Kegiatan ekonomi yang berlainan

 

Jawapan: C

 

 

8. Kadazan, Dusun,Bajau.

 

Ketiga-tiga sukudi atas adalah suku kaum yang terdapat di

 

A.    Sabah

 

B.     Sarawak

 

C.     Orang asli

 

D.    Wilayah Persekutuan

 

Jawapan: A

 

 

9. Berikut merupakan faktor mengapakah buruh-buruh daripada China dan India berminat untuk datang bekerja sebagai buruh di Tanah Melayu KECUALI

 

A.    Ketidakstabilan politik di negara asal

 

B.     Pertambahan penduduk dan kekurangan makanan

 

C.     Galakkan daripada Sultan

 

D.    Kekurangan pekerjaan di negara asal

 

Jawapan: C

 

 

10. Orang Cina yang bekerja di ladang gambir di Tanah Melayu di bawa masuk melalui sistem

 

 

A.    Sistem Ahli

 

B.     Sistem Kangcu

 

C.     Sistem Kangani

 

D.    Sistem Kad

 

Jawapan: B

 

11. Pilih kenyataan yang SALAH

 

 

A.    Kedatangan bangsa asing ke Tanah Melayu telah berlaku sejak sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka.

 

B.     Sebelum penjajahan British, kedatangan bangsa asing ke Tanah Melayu adalah bermotifkan perdagangan sahaja.

 

C.     Kedatangan bangsa asing ke Tanah Melayu semasa penjajahan British telah memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi Tanah Melayu.

 

D.     Bangsa asing datang untuk menyebarkan agama dan budaya mereka.

Jawapan: D

12. Pendidikan awal secara tidak formal bagi masyarakat Melayu yang terkenal sebelum kemerdekaan adalah

 

 

A.    Sekolah Rakyat

 

B.     Sekolah Agama Rakyat

 

C.     Sekolah Agama

 

D.    Sekolah Pondok

 

Jawapan: D

 

13. Ciri-ciri pendidikan Melayu di zaman penjajahan British adalah seperti berikut KECUALI

 

 

A.    Struktur bangunan yang tidak sempurna hanya beratapkan rumbia dan lantai tanah

 

B.     Tidak ada pendidikan Inggeris di sekolah Melayu

 

C.     Sekolah Melayu setakat sekolah rendah sahaja

 

D.    Sekolah Melayu dibiayai oleh guru-guru agama

 

Jawapan: D

 

14.     “Hanya wujud satu jenis sekolah sahaja iaitu sekolah kebangsaan. Walau bagaimanapun, ia ditentang oleh orang Cina dan Melayu yang merasakan ia boleh membunuh bahasa ibunda masing-masing.”

 

 

Kenyataan di atas berkaitan dengan salah satu laporan pendidikan sebelum merdeka. Laporan tersebut adalah

 

 

A.    Laporan Barnes

 

B.     Laporan Rahman Talib

 

C.     Laporan Razak

 

D.    Laporan Kabinet

 

Jawapan: A

 

 

15. Sekolah Inggeris yang pertama di Tanah Melayu yang didirikan oleh pihak British dan ia terbuka kepada semua kaum di Tanah Melayu adalah

 

 

A.    Free School

 

B.     Penang Free School

 

C.     King Edward School

 

D.    Raffles College

 

Jawapan: B

 

 

16. Masyarakat Melayu terkebelakang dalam bidang pendidikan yang disediakan oleh penjajah British  pada peringkat awal kerana

 

 

i. Takut anak-anak mereka terpengaruh dengan ajaran Kristian

 

ii. Minda masyarakat Melayu yang masih belum terbuka

 

iii. Masyarakat Melayu masih tidak tahu kepentingan pendidikan

 

iv. Sekolah jauh dari tempat tinggal

 

 

A.    i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

 

17. Antara isi kandungan Falsafah Pendidikan Negara adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai perkara-perkara berikut iaitu:

 

 

i. Berilmu

 

ii. Berakhlak Mulia

 

iii. Bertanggungjawab

 

iv. Berketrampilan

 

 

A.     i dan ii

 

B.     i, ii dan iv

 

C.     ii, iii dan iv

 

D.    Semua di atas

 

Jawapan: D

 

18. Di bawah sistem pendidikan kebangsaan, sekolah-sekolah seperti sekolah berasrama, sekolah khas, dan sekolah sukan adalah terletak di bawah kategori

 

 

A. Sekolah Khas

 

B. Sekolah Menengah

 

C. Sekolah Lepasan Menengah

 

D. Sekolah Jenis Kebangsaan

 

Jawapan: C

 

 

19. Objektif pelaksanaan J-Qaf di sekolah rendah adalah untuk

 

 

A. Membolehkan pelajar menguasai bahasa Arab

 

B. Membolehkan pelajar menguasai Al-Quran, bahasa Arab, Jawi dan Fardu Ain

 

C. Untuk kanak-kanak Islam mempelajari Islam

 

D. Untuk mempelajari asas-asas bahasa Arab

 

Jawapan: B

 

 

20. Antara cirri-ciri Falsafah Pendidikan Negara, pendidikan perlu bertunjangkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ini membawa maksud berikut KECUALI

 

 

A. Untuk membentuk manusia yang seimbang rohani dan jasmani

 

B. Untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia

 

C. Semua tindakan berlandaskan ajaran agama

 

D. Memupuk rasa bangga pada diri sendiri

 

Jawapan: D

 

 

21. Berikut merupakan ciri-ciri sekolah pondok sebelum penjajahan British KECUALI

 

A. Terkenal di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perak

 

B. Mengajarkan ilmu-ilmu agama

 

C. Menyediakan pendidikan sains dan matematik

 

D. Dijalankan di madrasah-madrasah dan bangunan yang dibina sendiri

 

Jawapan: C

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s