contoh contoh soalan kenegaraan Malaysia, set Final exam versi KUIS

he

ARAHAN KEPADA CALON :

1.         Masa yang diperuntukkan bagi kertas soalan ini ialah 2 JAM 30 MINIT.

2.         Kertas soalan ini mengandungi EMPAT bahagian iaitu :

            Bahagian A :  40 soalan objektif.

            Bahagian B :  20 soalan betul salah.

            Bahagian C :  4 soalan struktur.

            BAHAGIAN D :  2 soalan esei

3.         Jawab SEMUA soalan di BAHAGIAN A, BAHAGIAN B dan BAHAGIAN C dan SATU SAHAJA soalan di BAHAGIAN D di dalam ruangan yang disediakan.

 

BAHAGIAN A

Markah : 40

 

Jawab SEMUA soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan.

  • Wujud hubungan dengan masyarakat luar.
  • Terlibat dalam aktiviti perdagangan.

1.        

 

Pernyataan di atas merujuk kepada Zaman

A.        Logam.

B.        Neolitik.

C.        Mesolitik.

D.           Paliolitik.

 

2.         Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pembesar ini bertugas sebagai penjaga kewangan kerajaan. Peranannya menyamai Menteri Kewangan sekarang. Jawatan ini merujuk kepada

A.        Bendahara.

B.        Laksamana.

C.        Temenggung.

D.        Penghulu Bendahari.

 

3.         Persengketaan di Perak ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Pangkor pada 17-20 Januari 1874. Apakah kesan penting perjanjian tersebut ke atas Perak?

            A.        Kawasan Larut telah diletakkan di bawah kawalan pentadbiran British.

B.        Ngah Ibrahim dipecat daripada menjadi Menteri Larut kerana gagal mengawal persengketaan antara kongsi gelap Cina.

C.        W.A.Pickering telah dilantik sebagai Residen pertama di Perak yang berkuasa menasihati Sultan dan mengawal masalah dalam negeri.

D.        Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak, Sultan Ismail diberi gelaran Sultan Muda dan J.W.W. Birch dilantik sebagai Residen Perak.

 

 

4.         Kerajaan-kerajaan lain yang wujud selepas Kesultanan Melayu Melaka adalah seperti berikut, kecuali

            A.        Johor.

            B.        Perak.

            C.        Pahang.

            D.        Selangor.

 

5.         Campur tangan British di Tanah Melayu bermula dengan

            A.        Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

            B.        Francis Light menduduki Pulau Pinang 1786.

            C.        Stamford Raffles menduduki Singapura 1819.

            D.        Perjanjian Burney antara kerajaan British dengan Siam 1826.

 

6.         Pernyataan manakah yang memberi gambaran bahawa Melaka merupakan sebuah kerajaan yang bertamadun tinggi ketika itu?

A.           Agama Islam sebagai agama rasmi.

B.        Melaka mempunyai sultan dan pembesar yang berwibawa.

C.        Adanya Undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka.

D.        Sultan Melaka menjalankan pentadbiran dengan cekap dan tersusun.

 

7.         Pendudukan Jepun telah meninggalkan masalah perpaduan dan integrasi kaum di Tanah Melayu. Situasi ini berpunca daripada salah satu perkara berikut:

A.           Jepun menindas orang Cina dan India sementara nasib orang Melayu dibela.

B.           Orang Cina ditindas, manakala orang Melayu dan India mendapat layanan yang baik.

C.           Jepun menindas masyarakat Melayu dan Cina di samping membela nasib masyarakat India.

D.        Orang Melayu dan Cina mendapat perlindungan daripada Jepun, manakala orang India telah dianaktirikan.

 

8.         Padanan berikut menunjukkan penglibatan pegawai British di negeri-negeri Melayu tertentu. Antara padanan berikut, yang manakah tidak tepat?

A.        J.W.W. Birch – Perak.

B.        Stamford Raffles – Selangor.

C.        Francis Light – Pulau Pinang.

D.        Dato’ Bahaman – J. P. Rodger.

 

9.         Gagasan Malaysia telah ditentang hebat oleh Indonesia di bawah pimpinan Sukarno kerana

            A.        menganggap sebagai satu penjajahan bentuk baharu.

B.        menganggap akan menghalang pembentukan Indonesia Raya.

C.        menganggap akan mengancam keselamatan negara Indonesia.

D.        menganggap Tanah Melayu mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di sebaliknya.

 

10.       Pemerintahan di Malaysia merangkumi semua sistem berikut iaitu

                        I.          Monarki mutlak.

                        II.         Demokrasi Berparlimen.

                        III.        Doktrin Pengasingan Kuasa.

                        IV.       Sistem Pemerintahan Persekutuan.

            A.        I, II dan III

            B.        I, II dan IV

            C.        I, III dan IV

            D.        II, III dan IV

 

11.       Tugas utama badan perundangan di peringkat Persekutuan ialah

            A.        melantik Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri.

B.        membahas dan meluluskan belanjawan kerajaan Persekutuan.

C.        menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang perkara-perkara perlembagaan.

D.        menggubal dan meluluskan undang-undang bagi seluruh Persekutuan.

 

12.       Tujuan utama penubuhan kerajaan tempatan adalah untuk

A.        mengutip cukai taksiran daripada penduduk sesuatu kawasan bagi menguruskan pentadbirannya.

B.        memberi perkhidmatan seperti mengangkat sampah dan membersihkan kawasan bandar.

C.        memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pengurusan kawasan mereka.

D.        melaksanakan undang-undang kecil di sesuatu kawasan seperti mengenakan bayaran letak kereta dan sebagainya.

 

13.       Apakah faktor penentangan terhadap penjajahan Inggeris di Pahang?

A.        Residen mewakili kerajaan dalam semua urusan kemasyarakatan.

B.        Residen menggubal semua perundangan untuk kerajaan Persekutuan dan kerajaan Negeri.

C.        Residen memberi khidmat nasihat dalam bidang Undang-undang dan keagamaan serta adat istiadat.

D.        British memperkenalkan Undang-undang Tanah, Sistem Kerah dan menghapuskan Sistem Hamba.

 

14.       Apakah tujuan utama Doktrin Pengasingan Kuasa diamalkan dalam sistem pemerintahan di Malaysia?

A.        Bagi mengawasi perlakuan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan supaya tidak menyalahgunakan kuasa mereka.

B.        Untuk mengelakkan pemusatan kuasa yang keterlaluan antara badan pertadbiran, badan perundangan dan badan kehakiman.

C.        Bagi mengimbangi kuasa pentadbiran antara Perdana Menteri di peringkat Persekutuan dengan Menteri Besar atau Ketua Menteri di peringkat negeri.

D.        Memastikan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang dalam bidang kuasa yang diperuntukan oleh Perlembagaan Persekutuan.

15.       Mengapakah Dato’ Onn Bin Jaafar bertindak meletak jawatan sebagai Yang Dipertua UMNO dan bertindak keluar parti pada tahun 1951?

A.        Menyerahkan jawatan tersebut kepada Tunku Abdul Rahman.

            B.        Memutuskan untuk bersara daripada kegiatan politik tanah air.

C.        Cadangan membuka pintu keahlian parti kepada kaum bukan Melayu ditolak oleh ahli-ahli UMNO.  

D.        Tidak mempersetujui cadangan ahli-ahli UMNO agar membuka pintu keahlian parti kepada kaum bukan Melayu.

 

16.       Apakah kaedah yang digunakan oleh golongan yang berpendidikan agama dalam membangkitkan kesedaran dalam kalangan orang Melayu?

            A.        Melancarkan kempen dan demonstrasi jalanan.

            B.        Menerusi penubuhan madrasah dan media cetak.

            C.        Menerapkan pendidikan Islam di sekolah aliran Melayu.

            D.        Mempengaruhi pihak kerajaan untuk berpegang kepada ajaran Islam.

 

17.       Mengikut Suruhanjaya Reid, ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan ialah

                        I.          parlimen dwidewan.

                        II.         kerajaan raja mutlak.

                        III.        kerajaan persekutuan.

                        IV.       demokrasi berparlimen.

A.        I, II dan III

B.        I, II dan IV

C.        I, III dan IV

D.        II, III dan IV

 

18.       Siapakah pegawai British yang dilantik sebagai Gabenor Malayan Union pertama apabila Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946?

A.           Sir Edward Gent.

B.           Sir Henry Gurney.

C.           Sir Harold Mac Michael.

D.           Sir Malcom MacDonald.

 

19.       Semua pernyataan berikut adalah benar berkaitan peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969, kecuali

A.        rusuhan ini tercetus melibatkan dua kaum majoriti iaitu Melayu dan Cina.

B.        rusuhan ini bermula di Kuala Lumpur, iaitu di sekitar kawasan Kampung Baru.

C.        rusuhan tercetus apabila beberapa parti memberontak kerana tidak setuju dengan keputusan Pilihan Raya 1969.

D.        rusuhan bermula apabila penyokong-penyokong parti DAP dan Gerakan berarak meraikan keputusan Pilihan Raya 1969 yang memberi kemenangan kepada mereka.

 

20.       Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menyentuh tentang kedudukan bahasa, kecuali

            A.        bahasa lain bebas diajar dan dipelajari.

            B.        bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia.

C.        bahasa Inggeris boleh digunakan secara rasmi dalam hubungan luar dan seminar antarabangsa.

D.        bahasa Melayu tidak perlu digunakan di mahkamah kerana yang paling penting ialah keadilan dan bukan bahasa.

 

21.       Pilih pernyataan yang benar tentang faktor-faktor timbulnya pertikaian antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan Singapura sehingga membawa kepada pemisahan Singapura pada tahun 1965.

I.          Persaingan politik antara PAP dengan MCA.

II.         Isu perlembagaan berkisar soal ekonomi dan kewangan.

III.        Tuntutan Singapura terhadap Pulau Batu Putih di selatan Johor.

IV.       Perbezaan pendekatan Parti Perikatan dan PAP tentang masalah perkauman di Malaysia.

A.        I, II dan III

B.        I, II dan IV

C.        I, III dan IV

D.        II, III dan IV

 

22.       Undang-undang Islam di Malaysia ditadbir mengikut

A.           Akta Agama Islam.

B.           Perlembagaan Negeri.

C.           Perlembagaan Persekutuan.

D.           Ordinan dan Enakmen Negeri.

 

  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Rayuan
  • Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo

23.        Apakah kategori mahkamah dalam senarai di atas?  

A.        Mahkamah Khas.

B.        Mahkamah Negeri.

C.        Mahkamah Atasan.

D.        Mahkamah Rendah.

 

24.       Ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh

            A.        Majlis Raja-raja.

B.        Perdana Menteri.

C.        Ketua Hakim Negara.

D.        Yang di-Pertuan Agong.

 

25.       Apakah takrifan Orang Melayu menurut Perlembagaan Malaysia?                          I.          Bertutur Bahasa Melayu.

                        II.         Seorang yang beragama Islam.

                        III.        Berkulit sawo matang dan rambut ikal.

                        IV.       Mengamalkan adat istiadat orang Melayu

A.           I, II dan III

B.           I, II dan IV

C.           I, III dan IV

D.           II, III dan IV

 

26.       Dalam kepelbagaian etnik di Malaysia, Raju ialah etnik India dan telah berkahwin dengan Jhoanna yang merupakan etnik Cina. Proses ini merujuk kepada proses_________.

A.           Asimilasi

B.           Akulturasi

C.           Pluralisme

D.           Amalgamasi

 

27.       Pernyataan yang manakah merupakan Hak keistimewaan Orang Melayu ?

                        I.          Hak berharta.

                        II.         Lapangan ekonomi.

                        III.        Hak mengundi calon.

                        IV.       Perkhidmatan Awam.

            A.        I dan II

            B.        I dan III

            C.        II dan IV

            D         III dan IV

 

28.       Berikut merupakan perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu

                        I.          baginda tidak boleh meninggalkan negerinya.

II.         baginda tidak boleh memegang sesuatu jawatan yang baginya apa-apa saraan.

III.        baginda tidak boleh mengambil bahagian yang aktif dalam apa-apa juga perusahaan.

IV.       baginda tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai raja di negeri baginda, kecuali tugas sebagai ketua agama Islam.          

            A.        I, II dan III

            B.        I, II dan IV

            C.        I, III dan IV

            D.        II, III dan IV

29.       Mahkamah khas di Malaysia terdiri daripada mahkamah-mahkamah berikut, kecuali

            A.        Mahkamah Juvenil.

            B.        Mahkamah Syariah.

            C.        Mahkamah Raja-raja.

     D.        Mahkamah Bumiputera.

 

30.       Badan kehakiman berkuasa dalam

A.        menguatkuasakan undang-undang negara.

B.        mentafsir dan menguatkuasakan perlembagaan.

C.        menjatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah.

D.        menjalankan dasar-dasar yang dirancang oleh kerajaan.

 

31.       Yang manakah antara berikut, tidak termasuk dalam Senarai Bersama?

A.           Biasiswa.

B.           Kesihatan awam.

C.           Kebajikan masyarakat.

D.        Hal-ehwal agama Islam.   

 

32.       X dilaksanakan untuk membaiki kehidupan penduduk di luar bandar dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. X ialah

            A.        Dasar Penswastaan.

B.        Dasar Ekonomi Baru.

C.        Dasar Wawasan Negara.

D.        Dasar Pembangunan Luar Bandar.

 

33.       Apakah langkah pertama yang diambil oleh kerajaan Malaysia bagi mengatasi peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969?

A.        Pengisytiharan Darurat.

B.        Penubuhan Majlis Perundingan Negara (MAPEN).

C.        Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN).

D.        Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara (JPN) dan Majlis Muhibbah         Negara (MMN).

 

34.       Apakah jabatan-jabatan penting di peringkat negeri?

                        I.          Pejabat Kewangan Negeri.

                        II.         Unit Perancangan Ekonomi Negeri.

                        III.        Pejabat Pentadbir Utama Kerajaan Negeri.

                        IV.       Pejabat Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri.

            A.        I dan II

            B.        I dan IV

            C.        II dan III

            D.        III dan IV

 

35.       Pilih pernyataan yang benar tentang fungsi Peguam Negara.

I.          Mewakili kerajaan di dalam semua kes-kes sivil.

II.         Memberikan arahan pendakwaan bagi kes-kes jenayah.

III.           Menggubal semua perundangan untuk Kerajaan Persekutuan.

IV.          Mengarahkan pendakwaan ke atas mana-mana ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Rakyat.

A.           I dan II

B.           I dan IV

C.           II dan III

D.        III dan IV

 

36.       Antara berikut, yang manakah merupakan sumber ekonomi Malaysia?

I.          Koko.

II.         Bijih Timah.

III.        Kelapa Sawit.

IV.       Pertanian dan Perikanan.

A.           I, II dan III

B.           I, II dan IV

C.           I, III dan IV

D.        II, III dan IV

 

37.       Yang manakah menandakan kelahiran ASEAN secara rasminya?

A.           Deklarasi Manila.

B.           Deklarasi Bangkok.

C.           Deklarasi Bandung.

D.        Deklarasi Langkawi.           

 

38.       Apakah kelayakan seseorang individu yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya?

                        I.          Mempunyai kekuatan kewangan.

II.         Tinggal di negeri yang akan bertanding.

III.        Warganegara Malaysia dan bermastautin di negara ini.

IV.       Mempunyai sikap liberal terhadap tradisi pelbagai kaum.

A.           I dan II

B.           I dan IV

C.           II dan III

D.           III dan IV

 

39.       Pilih faktor-faktor yang menentukan Dasar Luar Malaysia.

                        I.          geostrategik.

                        II.         negara asal etnik.

                        III.        Kepulauan Melayu.

                        IV.       Piagam Bangsa-bangsa Bersatu.

A.        I dan II

B.        I dan IV

C.        II dan III

D.        III dan IV

 

40.       Pernyataan yang manakah bukan merupakan ciri-ciri utama Dasar Awam?

            A.        Kepentingan awam.

            B.        Matlamat masa hadapan.

            C.        Berbentuk dinamis dan kompleks.

            D.        Berbentuk sehala dan mempunyai fokus terpencil.

           

BAHAGIAN B

Markah : 20

 

Arahan :        Pilih jawapan sama ada BETUL ( B ) atau SALAH ( S ) dan tandakan pada kertas jawapan yang disediakan.

 

 

SOALAN

1.

Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia menunjukkan bahawa kebebasan beragama tidak diamalkan di Malaysia

 

2.

Malaysia mengamalkan sikap berbaik-baik dan mengadakan hubungan perdagangan dengan semua negara termasuk Israel.

 

3.

Menyalahguna jawatan atau kedudukan merupakan salah satu unsur rasuah.

 

4.

Pada tahun 1960, Penyata Razak telah dikeluarkan yang bertujuan memantapkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah jenis kebangsaan masing-masing.

 

5.

Dalam sistem demokrasi berparlimen, parti yang mendapat majoriti sokongan rakyat akan berkuasa untuk memerintah dan membentuk kerajaan.

 

6.

Petisyen pilihan raya perlu dikemukakan dalam masa 30 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diumumkan.

 

7.

Ahli Dewan Negara boleh memohon untuk menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya.

 

8.

Masjid adalah perkara yang berada di bawah kuasa perundangan negeri.

 

9.

Mahkamah Syariah adalah terletak di bawah kuasa kerajaan Persekutuan.

10.

Perdana Menteri hanya boleh dilantik dalam kalangan ahli Dewan Rakyat.

 

11.

Raja Berperlembagaan hanya terhad kepada Yang di-Pertuan Agong sahaja.

           

12.

Salah satu kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong ialah bersetuju membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri.

13.

Menteri-menteri Kabinet dilantik oleh Perdana Menteri sendiri.

 

14.

Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak dinamakan Ordinan.

 

15.

Malaysia sekarang dalam melaksanakan fasa pembangunan Rancangan Malaysia ke-10.

 

16.

Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) dan Malaysia mengambil langkah-langkah praktikal untuk mengekalkan keamanan dunia dengan membantah segala bentuk kezaliman dan membincangkan tentang keselamatan sejagat.

 

17.

Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Pahang dan Kelantan.

 

18.

Ketua pentadbir utama sesebuah kementerian ialah Ketua Setiausaha (KSU).

 

19.

Jika seseorang YDPA hilang kepercayaan 2/3 ahli Dewan Rakyat, pilihan raya umum boleh diadakan pada bila-bila masa sahaja bagi melantik YDPA yang baru.

 

20.

Penubuhan MARA, PERNAS dan ASB mempunyai kaitan rapat dengan program kerajaan memajukan ekonomi Bumiputera.

 

 

BAHAGIAN C

 

Markah : 20

 

Jawab SEMUA soalan pada ruangan yang disediakan.

 

Soalan 1

Berikan lima peranan Majlis Raja-raja.                                                                                                                                                                                                                         (5 markah)                                                                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Soalan 2

Nyatakan lima  tugas Yang Dipertua Dewan Rakyat.

                                                                                                                                     (5 markah)                                                      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Soalan 3

Senaraikan lima faktor utama yang dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia.                     

                                                                                                                   (5 markah)       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Soalan 4

Nyatakan lima  ciri-ciri pendidikan pada zaman sebelum merdeka dan semasa kedatangan British ke Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

              (5 markah)                       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BAHAGIAN D

 

MARKAH : 20

 

Jawab SATU soalan sahaja pada ruangan yang disediakan.

 

Soalan 1

Antara tahun 1895 hingga 1927, dianggarkan kira-kira enam juta orang Cina telah berhijrah ke Tanah Melayu disebabkan beberapa faktor. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu.     (20 markah)

Soalan 2

Rukun Negara Malaysia dibentuk selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Huraikan objektif  Rukun Negara dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s